PRIVACYVERKLARING


SECTIE 1 - WAT DOEN WE MET JE GEGEVENS?

Als je iets bij onze winkel koopt, verzamelen we als onderdeel van het koop-en-verkoopproces de persoonlijke informatie die je ons geeft, zoals je naam, adres en e-mailadres. Wanneer je door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het IP-adres (internetprotocol) van je computer om informatie te krijgen over je browser en besturingssysteem. E-mailmarketing (indien van toepassing): met jouw toestemming kunnen we je e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.


SECTIE 2 - TOESTEMMING

Hoe krijgen jullie mijn toestemming?
Wanneer je ons persoonlijke informatie geeft om een ​​transactie te voltooien, je creditcard te controleren, een bestelling te plaatsen, bezorging te regelen of een aankoop te retourneren, veronderstellen we dat je ons toestemming geeft om je persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken voor uitsluitend die specifieke reden. Als we om een secundaire reden vragen om je persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, dan zullen we je rechtstreeks vragen om je nadrukkelijke toestemming of je de mogelijkheid bieden om te weigeren.


Hoe kan ik mijn toestemming herroepen?

Als je nadat je toestemming hebt gegeven van gedachten verandert, kun je op elk moment je toestemming aan ons om contact met je op te nemen en voor de verdere verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van je gegevens herroepen. Dit doe je door contact met ons op te namen via info@hypd.co of door ons een brief te sturen:
Hypd
Longericherstrasse 12 Köln DE 50767


SECTIE 3 - OPENBAARMAKING

We kunnen je persoonlijke gegevens openbaar maken als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of als je onze gebruiksvoorwaarden schendt.


DEEL 4 - DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen externe dienstverleners die wij inschakelen je gegevens uitsluitend verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om de diensten die zij ons leveren, te kunnen uitvoeren. Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, kunnen echter hun eigen privacybeleid hebben voor de informatie die we aan hen moeten verstrekken zodat zij transacties kunnen uitvoeren die met je aankoop te maken hebben. Voor deze dienstverleners raden we aan dat je hun privacybeleid leest om te begrijpen hoe je persoonlijke gegevens door deze dienstverleners worden behandeld. We willen je er in het bijzonder op wijzen dat sommige dienstverleners gevestigd kunnen zijn of faciliteiten kunnen hebben in andere rechtsgebieden dan die van jou of ons. Dus als je ervoor kiest om een transactie uit te voeren waarvoor de diensten van een externe dienstverlener nodig zijn, kan je informatie onderworpen worden aan de wetten van het rechtsgebied of de rechtsgebieden waar die dienstverlener of de faciliteiten ervan zijn gevestigd. Als je bijvoorbeeld in Canada woont en je transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan die transactie in aanmerking komen voor openbaarmaking volgens wetgeving van de Verenigde Staten, waaronder de Patriot Act. Zodra je de website van onze winkel verlaat of wordt doorgestuurd naar een website of toepassing van derden, zijn dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van onze website niet meer van toepassing.

Links
Wanneer je op een link in onze winkel klikt, word je mogelijk naar een andere website gestuurd. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en moedigen je aan om het privacybeleid van dergelijke andere websites te lezen. Google Analytics: onze pagina maakt gebruik van Google Analytics om ons te helpen zien wie onze site bezoekt en welke pagina's worden bekeken.


SECTIE 5 - VEILIGHEID

Om je persoonlijke informatie te beschermen nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de best practices van onze bedrijfstak om ervoor te zorgen dat je informatie niet onbedoeld verloren gaat of misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd wordt. Als je ons je creditcardgegevens verstrekt, wordt deze informatie versleuteld met SSL-technologie (secure socket layer) en opgeslagen met AES-256-encryptie. Hoewel er geen enkele methode voor gegevensoverdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende normen die algemeen aanvaard worden in onze bedrijfstak.


SECTIE 6 - COOKIES

Dit is een lijst van de cookies die we gebruiken. We hebben ze hier opgesomd, zodat je kunt kiezen of je je wilt afmelden voor cookies of niet. _session_id, uniek token, sessiegebonden. Hiermee kan Hypd informatie opslaan over je sessie (doorverwijzer, openingspagina enz.). _ticketrunner_visit, bewaart geen gegevens, blijft aanwezig tot 30 minuten na het laatste bezoek. Wordt gebruikt door de interne statistiekentracker van onze websiteprovider om het aantal bezoeken bij te houden. _ticketrunner_uniq, bewaart geen gegevens, verloopt om middernacht (gezien vanuit de bezoeker) op de volgende dag. Telt het aantal bezoeken aan een winkel door één klant. cart, uniek token, blijft 2 weken aanwezig. Bewaart informatie over de inhoud van je winkelmandje. _secure_session_id, uniek token, sessiegebonden. storefront_digest, uniek token, voor onbepaalde tijd. Als de aanmelding een wachtwoord heeft, wordt deze cookie gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft. PREF, blijft zeer kort aanwezig. Wordt ingesteld door Google en houdt bij wie de winkel bezoekt en waarvandaan.


SECTIE 7 - MEERDERJARIGHEID

Door het gebruik van deze site verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in de staat of provincie waar je woont, of dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in de staat of provincie waar je woont en ons toestemming hebt gegeven om onze site te laten gebruiken door elke minderjarige waarvan je voogd bent.


SECTIE 8 - WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om te allen tijde dit privacybeleid bij te werken, controleer het privacybeleid daarom regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden direct van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst. Als we wezenlijke veranderingen in dit beleid doorvoeren, zullen we je hier laten weten dat het beleid is bijgewerkt zodat je weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze gebruiken en/of openbaar maken. Als onze winkel wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kan je informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we onze producten aan je kunnen blijven verkopen.


VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als je de persoonlijke informatie die we over je hebben wil raadplegen, corrigeren, aanvullen of verwijderen, een klacht wil indienen of gewoon meer informatie wil, kun je contact opnemen met onze Privacy Compliance Officer, die verantwoordelijk is voor onze naleving van privacywetgeving. Contact opnemen kan via info@hypd.co of per post via Ticketrunner
[Re: Privacy Compliance Officer]
Longericherstrasse 12 Köln DE 50767